ТӨЛБӨР ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ


Банк: Голомт Банк
Дансны дугаар: 160 910 9191
Дансны валютын төрөл: Төгрөг (MNT)
Хүлээн авагч: Даваадорж

Анхааруулга:

  • Орлогын зориулалт дээр бүртгүүлсэн мэйл хаяг эсвэл сайтынхаа домэйн нэрийг бичнэ үү.
  • Холбоо барих хэсэгт байгаа дугаар руу мессежээр төлбөр төлснөө заавал мэдэгдэнэ үү.
  • Гүйлгээ дансанд орсныг шалгаад бүртгүүлсэн мэйл хаягаар нэвтрэх эрхийг илгээнэ.

Туслах данснууд


Банк: Хаан банк
Дансны дугаар: 500 341 3464
Дансны валютын төрөл: Төгрөг (MNT)
Хүлээн авагч: Даваадорж