ТӨЛБӨР ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ


Банк: Голомт Банк
Дансны дугаар: 160 910 9191
Дансны валютын төрөл: Төгрөг (MNT)
Хүлээн авагч: Даваадорж

Анхааруулга:

  • Орлогын зориулалт дээр бүртгүүлсэн мэйл хаяг эсвэл сайтынхаа домэйн нэрийг бичнэ үү.
  • Холбоо барих хэсэгт байгаа мэйл хаягаар мэйл бичих буюу хэрэв мэйл бичих боломжгүй тохиолдолд 94989119 дугаар руу мессежээр мэдэгдэнэ үү. Мессеж бичсэн тохиолдолд хариу бичихгүй болохыг анхаараарай.
  • Мэйлээр мэдэгдсэний дараа гүйлгээ дансанд орсныг шалгаад шинэ бүртгэл бол бүртгүүлсэн мэйл хаягаар нэвтрэх эрхийг илгээнэ, хуучин бүртгэл бол сунгаж идэвхжүүлнэ.

Туслах данснууд


Банк: Хаан банк
Дансны дугаар: 500 341 3464
Дансны валютын төрөл: Төгрөг (MNT)
Хүлээн авагч: Даваадорж