Ангилал

Үнэ 1 сараар

Үнэ 1 жилээр

Үйлдлийн систем

Нээх тохиргоо

Бичил

2'500₮

20'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Бага

5'500₮

45'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Дунд

9'500₮

95'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Бизнес

19'500₮

195'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Хязгааргүй

10'000₮

70'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Зөвхөн захиа

1'500₮

15'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

VPS

?

?

Linux/Windows

ҮНЭГҮЙ

Боломжууд

Домэйн нэр (addon)
Домэйн холбох (alias)
Дискний зай
Сарын дамжуулалт
Субдомэйн холболт
MySQL тоо/зай
Email тоо/зай
FTP хандалт
Удирлагын самбар
PHP/CGI
Python/Ruby
SSL(https)
Автомат Cron
SSH Shell*
Бүртгүүлэх
Хязгааргүй
Хязгааргүй
250 МБ
1 ГБ
Хязгааргүй
5/ 500 МБ
5/ 1ГБАвах
Хязгааргүй
Хязгааргүй
5 ГБ
25 ГБ
Хязгааргүй
5/1 ГБ
10/5 ГБАвах
Хязгааргүй
Хязгааргүй
10 ГБ
50 ГБ
Хязгааргүй
10/5 ГБ
20/10 ГБАвах
Хязгааргүй
Хязгааргүй
20 ГБ
100 ГБ
Хязгааргүй
10/10 ГБ
/20 ГБАвах
Хязгааргүй
Хязгааргүй
5 ГБ
Хязгааргүй
Хязгааргүй
Хязгааргүй/5 ГБ
5/2 ГБАвах
1
0
-
-
-
-
/2 ГБ
-

-
-

-
-
Авах
?
?
?
?
?
?
?Авах
Тайлбар:
  • Ангиллын зарим үзүүлэлт, үнийг тохиролцон өөрчилж авч болно.
  • Хууль зөрчсөн агуулга, мэйл маркетинг сурталчилгаа болон бусад серверт хэт ачаалал өгөх, бусад сайтуудад муугаар нөлөөлөх, веб сайтыг байрлуулах боломжгүй болохыг анхаарна уу. Энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
  • Үндэсний үйлдвэрлэгчдэд 10-50% хөнгөлөлт үзүүлж болно.