Ангилал

Үнэ 1 сараар

Үнэ 1 жилээр

Үйлдлийн систем

Нээх тохиргоо

Бичил

2'500₮

20'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Бага

5'500₮

45'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Дунд

9'500₮

95'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Бизнес

19'500₮

195'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Хязгааргүй

10'000₮

70'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

Зөвхөн захиа

1'500₮

15'000₮

Linux

ҮНЭГҮЙ

VPS

?

?

Linux/Windows

ҮНЭГҮЙ

Боломжууд

Домэйн нэр (addon)
Домэйн холбох (alias)
Дискний багтаамж
Сарын дамжуулалт
Субдомэйн холболт
MySQL багтаамж/тоо
Email багтаамж/тоо
FTP хандалт
Удирлагын самбар
PHP/CGI
Python/Ruby
SSL(https)
Автомат Cron
SSH Shell*
Бүртгүүлэх


250 МБ
1ГБ

500МБ/5
1ГБ/5Авах


5ГБ
25ГБ

1ГБ/5
5ГБ/10Авах


10ГБ
50ГБ

5ГБ/10
10ГБ/20Авах


20ГБ
100ГБ

10ГБ/10
20ГБ/Авах


5ГБ


5ГБ/
2ГБ/5Авах
1
0
-
-
-
-
2ГБ/20
-

-
-

-
-
Авах
?
?
?
?
?
?
?Авах
Тайлбар:
  • Ангиллын зарим үзүүлэлт, үнийг тохиролцон өөрчлѳх, солих боломжтой.
  • Хууль зөрчсөн агуулга, мэйл маркетинг сурталчилгаа болон бусад серверт хэт ачаалал өгөх, бусад сайтуудад муугаар нөлөөлөх, веб сайтыг байрлуулах боломжгүй болохыг анхаарна уу. Энд дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
  • Үндэсний үйлдвэрлэгчдэд 10-50% хөнгөлөлт үзүүлж болно.