Та интернэт дэх орон зайгаа яг одоо олж аваарай

99% найдвартай ажиллагаа, Монгол хэлээр тусламж үйлчилгээ, олон жилийн туршлагатай

ХОЛБОО БАРИХ

Цахим шуудан: admin@dusal.net (эсвэл dusal.net@gmail.com)

Холбоо барихад анхаарах зүйлс:
  • Утсаар тэр бүр туслах боломж муутай, мөн үр дүн муутай байдаг тул мэйлээр холбогдоно уу.
  • Аль болох хурдан хариулахыг хичээх боловч зарим тохиолдолд удаж хариулах тохиолдол байдаг. Ихэвчлэн 24 цаг дотор хариу өгдөг.
  • Яаралтай тохиолдолд урьдчилан мэйлээр холбогдож боломжтой эсэхийг тодруулна уу!
  • Асуултуудаа дугаарлаад, зураг, алдааны мессеж зэргийг хавсарган мэйлээр асууна уу.
  • https://help.dusal.net хаягаар орж тусламж авах боломжтой.